این بازی یک شوتر واقعی‌ست که به‌صورت ۳ بعدی و اول شخص انجام می‌شود. در این بازی می‌توانیم به صورت تکی و با ربات‌ها و یا به‌صورت آنلاین با بازیکنان دیگر بازی کنیم. ۵ حالت مختلف در بازی وجود دارد. مثلا می‌توانیم انتخاب کنیم که با زامبی‌ها بجنگیم و یا بمبی را خنثی کنیم.

Description

 

3D First Person Shooter in real-time. -Singleplayer(with bots) -Multiplayer Online and Wifi. -5 game mode (Classic,Resurrection,Capture the Flag,Zombie Mode,BombMode) -Confrontation Special Forces teams and teams of terrorists -6 Characters per team -25 Maps -7 Pistols -4 Shotgun -4 Submachine guns -12 Rifles -5 Sniper-rifles -3 MachineGun -3 Grenades -3 Bulletproof vest -10 Languages(English,Русский,Espanol,Deutsch,Francois,Japanese, Chinese,Turkish,Portuguese,Indonesian)