توضیح

 

با این برنامه می‌توانیم به‌راحتی عکس‌های مختلف را تبدیل به کالج کنیم و با ابزارهای مختلف و جذاب آن‌ها را ویرایش کرده، برایشان فیلتر و فریم انتخاب کنیم. این برنامه به ما اجازه‌ی اضافه کردن متن و استیکر به عکس‌ها را هم می‌دهد.

 

Description

 

A must-have free photo editor app for photography fanatics! It's packed with features such as collage maker, freestyle collage, filter, image retouch, sticker, poster, slideshow, animated filter and so much more! You can even frame your photo in Instagram's famous 1:1 aspect ratio! Create and beautify interesting photos within seconds! PhotoGrid makes photo editing much easier, and turn users into photo-editing masters in a snap. Just go get it !

 

Happy Red Nose Day! We launch new red nose live filter! Now you can easily join Red Nose Day by using PhotoGird! Come and put on the lovely red nose on your face! Let's bring laughter to the world and make an important impact! Happy Red Nose Day!

 

Photo Grid -The most popular and free photo editor worldwide -300+ million users worldwide -15+ million photos edited everyday -60+ exclusive live filters -34 exclusive Prom stickers & 2 popular Prom live filters -New content updated every week! -Create stunning photos for free

 

【Photo Editing:Beautify Your Photos】 -Collage Maker: 300+ different collage templates for you to combine photos in different ways, you can even customize templates to suit your needs! Design your own photo creation! Anything is possible! You can design a unique photo collage that’s one of its kind.

 

-Beautify: Access handy tools at your fingertip! Crop, resize, blur and beautify your photos, you can even frame your images in Instagram's famous full 1:1 aspect ratio! Add stickers, texts, backgrounds, graffiti, boarders and pixelization, or adjust your photo's brightness, contrast, saturation and layout!

 

-Crop & Resize: Supports horizontal and vertical cropping & resizing. Crop & Resize your images in different aspect ratio

 

-Filter: 50+ exquisite filters, including beautify, retro, landscape, halo, black & white and all sorts of festive filters for beautiful photos. Bad or good weather, you still can make photos better.

 

-Stickers: Personalize your photo collage with 500+ stickers and cute emoji

 

-Adjust: Adjust your image's brightness, contrast, saturation and hue value

 

-Text: Supports various types of font styles and colors. Write some word, let the photo tell your story

 

-Backgrounds:80+ varieties of backgrounds

 

-Blur:Edit the level of background blur with a single tap

 

-Retouch:The latest smart facial recognition tech helps soften wrinkles, even out skin tones and remove blemishes instantly with a single tap. Make you be sweet like a candy

 

-Layout: A vast collection of layouts in different shapes

 

-Photo frame:10 different photo frame designs to suit your style

 

-Slideshow:Create slideshows with up to 50 images. Produce music videos with super support for all kinds of format, like mp3, m4a, aac and so on. Let your imagination go wild

 

-Scrapbook:Design your personal scrapbook. Let your great tastes guide you through

 

-Poster:Discover our vast poster collection

 

-Filmstrip:Supports horizontal and vertical filmstrip creation. Convert your filmstrip into a sketch with a single tap

 

-Twinkle:Turn your photo into a piece of art and make it come to life

 

-1-Tap Save:Save images in JPG or PNG format and 7 different resolutions

 

-1-Tap Share:Share photos and videos on social platforms or communication apps, such as Facebook, SnapChat, YouTube, Messenger, WhatsApp and so on

 

【Wow!Filter:Special Effects Camera for Selfies or Video Recording】 Make ordinary photos look fantastic with 60+ animated filter effects. Whether you're on your own, with a friend, with family, or with however many people there are, Wow!Filter will preserve and add magic to your wonderful moments. Not all moments are fun, but Wow!Filter always is! Pie face game filter is waiting for you! Now we even have prom queen live filter to match your prom dress and fire dragon live filter to clean your bad mood, more fun than SnapChat

 

【Venus Filter: Discover the Goddess Within You】 Take a selfie, let Venus Filter detect your face, work its magic and get the look of your dreams!